Nguyễn Đắc Kiên - Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Đắc Kiên – Nhà báo, báo Gia Đình & Xã Hội
Chia sẻ bài viết này


Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2 đưa phát biểu tại Vĩnh Phúc của TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như sau: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức … Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”(*)

Bằng tất cả sự tôn trọng với người đang đứng đầu một đảng chính trị của VN, tôi xin nói với ông Nguyễn Phú Trọng vài lời như sau:

Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước. Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và ĐCS của ông. Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông TBT Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay.

Tiếp theo, xin đi vào nội dung, ông nói suy thoái về đạo đức. Tôi muốn hỏi ông, đạo đức của ông đang muốn nói là đạo đức nào? Đạo đức làm người? Đạo đức công dân? Đạo đức dân tộc VN? … Tôi tạm đoán là ông đang muốn nói đến đạo đức người cộng sản của các ông. Vậy, các ông cho rằng chỉ có đạo đức cộng sản của các ông là đạo đức đích thực? Thế ra, cha ông tổ tiên chúng ta, khi chưa có chủ nghĩa cộng sản vô đạo đức hết à? Thế ra, những người không theo đảng cộng sản trên thế giới là vô đạo đức hết à?

Tiếp theo, xin đi vào nội dung suy thoái chính trị, tư tưởng. Tôi muốn hỏi ông, chính trị, tư tưởng ông đang muốn nói là chính trị, tư tưởng nào? Có phải chính trị, tư tưởng của đảng cộng sản? Vậy ra chỉ có đảng cộng sản của các ông là duy nhất đúng à? Cá nhân tôi cho rằng, không một người có lương tri bình thường nào thừa nhận như thế. Cùng lắm ông chỉ có thể nói với các đảng viên cộng sản như vậy, nhưng ngay cả với các đảng viên cộng sản, ông cũng không thể quy kết tội suy thoái cho họ. Nếu không tin, ông thử đọc lại Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đảng các ông ban hành xem. Không có điều nào nói xóa bỏ Điều 4 là suy thoái, muốn đa nguyên về chính trị là suy thoái, muốn phi chính trị hóa quân đội là suy thoái, chỉ có tham ô, tham nhũng… đi ngược lại lợi ích của nhân dân là suy thoái. Ông đương kim tổng bí thư ĐCS VN thử đọc lại và nghĩ lại chỗ này xem.

Bây giờ, tôi trân trọng tuyên bố những điều tôi muốn:

1- Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới để Hiến pháp đó thực sự thể hiện ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

2- Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

3- Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.

4- Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.

5- Tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tức đoạt hay phán xét nó. Vì thế, tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.

_________________________________

(*) Nguồn: Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2; phần âm thanh và gỡ băng của Anhbasam.

CẬP NHẬT: Chỉ một ngày sau khi nhà báo Nguyễn Đắc Kiên tuyên bố ủng hộ Đa Nguyên, Đa Đảng, báo Gia Đình và Xã Hội thông báo đuổi việc anh:

Đề nghị bà con giúp đỡ anh Nguyễn Đắc Kiên, đừng để một phóng viên dũng cảm chịu thiệt thòi vì nói ra những gì mà chúng ta đều muốn nói!

Anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội

Báo Gia đình & Xã hội xin thông báo, do anh Nguyễn Đắc Kiên (nguyên phóng viên) vi phạm Quy chế hoạt động của Báo và Hợp đồng lao động nên Hội đồng Kỷ luật của Báo Gia đình & Xã hội đã họp và ra Quyết định kỷ luật, buộc thôi việc đối với anh Nguyễn Đắc Kiên.

Hiện nay anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội và tự chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật với các phát ngôn, hành vi của mình. Các đơn vị, cá nhân lưu ý khi liên hệ công việc, đề nghị liên hệ thẳng với Tòa soạn, không qua anh Nguyễn Đắc Kiên.

GĐ&XH
Ngày 26/2/2013

http://giadinh.net.vn/xa-hoi/anh-nguyen-dac-kien-khong-con-tu-cach-la-phong-vien-bao-gia-dinh--xa-hoi-20130226054736172.htm

Khách gửi hôm Thứ Tư, 27/02/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Giáo dục Tổng quát (Liberal Education)

Vương Thảo - Xã hội: người dẫn dắt hay kẻ lôi kéo?

Chào tạm biệt các bác, em về vườn, làm gương cho những kẻ khác đây :D

Tô Hải - Phấn đấu ký số 6: Phải gọi bọn chúng bằng đồ mặt... gì?

Chúng ta còn thua kém nhiều dân tộc khác trên thế giới

Hoàng Tụy - Điều kiện để tăng trưởng bền vững


Admin gửi lúc 00:11, 27/02/2013 - mã số 80163

Hành Nhân: "Chỉ có trẻ con mới tin vào câu truyện của các ngươi: Các ngươi nói với mọi người rằng Thiên Đường là nơi tốt nhất, nhưng không hề nói rằng muốn sống yên ổn thì phải bán đi linh hồn của mình. Các ngươi nói rằng có một bọn phản động, cơ hội chính trị, âm mưu lật đổ chính quyền này nọ...mà không bao giờ dám thú nhận rằng các ngươi mới chính là phản động thực sự, đi ngược lại quyền lợi của nhân dân. Các ngươi nói rằng người dân cứ việc mạnh dạn góp ý sửa đổi Hiến Pháp, nhưng không bao giờ nói thực ra sửa đổi Hiến Pháp chỉ là một màn kịch được dàn dựng chặt chẽ... Các ngươi nói rằng đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội là "suy thoái đạo đức" nhưng lại không bao giờ nói ai là kẻ suy thoái? tại sao lại suy thoái? suy thoái như thế nào? Chính các ngươi độc chiếm Thiên Đường, thao túng vận mệnh của người khác, biến những người tốt đẹp thành xấu xa, biến những người mạnh mẽ thành yếu đuối, thành con rối để tha hồ giật dây, các ngươi khiến cho những con người từng coi nhau như huynh đệ phải hận thù nhau mãi mãi..." - Tôn Ngộ Không

Phong (khách viếng thăm) gửi lúc 23:45, 26/02/2013 - mã số 80159

Phản ứng của chúng ta ngay bây giờ là hãy kêu gọi tẩy chay tờ báo này. Không chỉ ông Trọng cần bị chỉ trích, những kẻ ăn bám theo đuôi này cần phải trả giá cho hành động của họ.

Trần Hữu Cách (khách viếng thăm) gửi lúc 23:43, 26/02/2013 - mã số 80158
Admin viết:
Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Báo Giáo dục bộc lộ rõ sự hốt hoảng trong việc 'phủi tay' với anh Kiên, cho thấy tư tưởng nô tài đang ám ảnh xã hội này.

Đúng vậy, đó là "tư tưởng nô tài"! Nó đã dầy rẫy và cực kỳ khó trị, vì đây là những con bệnh lẩn trốn, có đặc điểm chung là máu hèn.

Diên Vỹ gửi lúc 23:34, 26/02/2013 - mã số 80155

Hoan hô bác Tổng Bí Thư
Thầng nầu đa đảng, đập dừ nó ngay

...

Hoan hô bác Nguyễn Phú Trong (Trọng)
Đa nguyên, dân chủ phải còng đầu thoai

VN2006A gửi lúc 23:30, 26/02/2013 - mã số 80153

Phải công nhận chiến sỹ Nguyễn Phú Trọng có vẻ lú thật rồi!!!

Theo quan điểm của chủ nghĩa Marx chói ngời mà không chói lòa: thời thế tạo anh hùng, anh hùng thúc đẩy thời thế.

Nhu cầu của XH sản sinh ra những người muốn đẩy cho XH tiến lên. Những người ấy vận động lại tác động ngược lại XH.

Chiến sỹ Trọng không quán triệt vấn đề, phát biểu lăng nhăng, thật xấu hổ cho cái chức TBT vốn lừng danh từ cụ Stalin.

Tình hình Đảng ta thật sự mà nói, chẳng khác gì 1 tay mặc quần đùi rách!!! Che được trym thì hở rốn, che được rốn lại hở mông...phản động mọc lên như nấm sau mưa, chộp được chỗ này, nó lại phòi ra chỗ kia...thời thế đã vậy, nhẽ ra chiến sỹ Trọng phải nắm bắt sự việc, đẩy cho Xh tiến lên, chứ lại ngồi nhìn gà hóa cuốc, tưởng ai cũng suy thoái là thế nào?

Tính chính danh của chế độ phụ thuộc vào kinh tế, mà kinh tế có vẻ còn suy thoái dài dài. Không thấy chiến sỹ Trọng đề cập đến vấn đề này.

Kinh tế suy thoái lấy gì ra nuôi đàn em và bè lũ lâu la, lấy gì trả lương hưu cho các lão bại cách mạng, hóa ra sổ hưu không có giá trị à??? Mà không có tiền nuôi chúng, thì chúng cũng sẽ suy thoái hết mà thôi!!!

Lão bà bà (khách viếng thăm) gửi lúc 23:20, 26/02/2013 - mã số 80148

Một thằng điên hay một thằng say xỉn sẽ hô hoán:
"Tại sao hàng trăm hàng ngàn người trên xa lộ đi ngược chiều! Tao Lú vì tao đi đúng chiều... của tao". Nó sẽ gây tai nạn thảm khốc và làm rối loạn giao thông trật tự, đáng được cải tạo và ngưng lái xe.
Phải chi có thằng con học giỏi như BH lên tiếng bênh vực nhỉ?

Admin gửi lúc 23:15, 26/02/2013 - mã số 80147

Linh Hoang Vu: Nghĩ lại thì thấy thế hệ mình khổ hơn các thế hệ trước. Các thế hệ trước thì còn có thể lấy lý do cũng còn có thể bao biện được là vì ngu (do thiếu thông tin), còn như thế hệ mình thì biết lấy lý do gì bây giờ?

Chả nhẽ lại chân tình mà nhận là do hèn :-?

Khách Thanh Dòng (khách viếng thăm) gửi lúc 23:03, 26/02/2013 - mã số 80146

Ông Trọng lú thật, già thật ,thiểu năng trí tuệ là chính xác rồi . người khùng mới nói như ông trọng chứ 1 công dân bình thường cũng không đến nổi nói tầm bậy như vây đâu . Không hiểu ngừoi có nhận thức xằng bậy như vậy mà lấy được học vị,học hàm giáo sư, tiến sỹ thì nghe mất giá cho giáo sư tiến sỹ VN quá.đề
nghi BCT coi lại có khã năng bằng dởm hay mua bán chi không...nếu có kỹ luật bỏ mẹ nó vào...

Admin gửi lúc 22:56, 26/02/2013 - mã số 80144

HoLan Hồ: Thế nào là hội đồng kỷ luật trong cơ quan nhà nước?

Mình nằm trong nhà nước bao năm rùi mình biết. Khi muốn kỷ luật, trù dập ai đó người ta lập ra một cái ban bệ gọi là: Hội đồng kỷ luật bao gồm đầy đủ các thành phần Lãnh đạo to nhỏ trong cả cơ quan. Cái hội đồng kỷ luật này ra QĐ kỷ luật với cá nhân nào đó chủ yếu là do trưởng đảng QĐ theo ý cấp trên nhưng được ghi bằng biên bản với tất cả các ý kiến của các thành viên trong hội đồng kỷ luật. Mà các thành viên buộc phải nói theo chủ trương của cấp trên truyền xuống nên nó rập khuôn như nhau. Các ý kiến thường được trưởng phó đảng phát biểu trước và chốt. Các xếp bé hơn nhất trí cao. Chưa kể là bộ tứ của cơ quan đã họp và bàn trước đó rồi thống nhất ai, cá nhân nào nói gì để có “một biên bản đẹp”. Cái biên bản đó là bằng chứng để người bị kỷ luật không thể kiện ai được . Anh bị kỷ luật là vì tất cả các ý kiến của người có trách nhiệm luôn chống lại anh. Và đó là ý của tập thể chứ không phải riêng cá nhân nào cả. Vậy anh có khiếu kiện lên trời. Giống như viêc của chính quyền, không cá nhân nào chịu trách nhiệm hết nên nhũng, lạm mới sinh sôi nảy nở khắp mọi nơi. Đó là một cái dở của thể chế này mà nhân dân muốn thay đổi nhưng những kẻ tham lam đang cố uốn lưỡi cú diều để ngăn cản.

https://www.facebook.com/holan.ho.1/posts/591295667550578

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Báo Giáo dục bộc lộ rõ sự hốt hoảng trong việc 'phủi tay' với anh Kiên, cho thấy tư tưởng nô tài đang ám ảnh xã hội này.

Tôi không tin là ông Trọng có tác động trong chuyện này, vì chuyện đối thoại giữa cá nhân là điều rất đỗi bình thường trong xã hội, dù có thể ông Trọng đang rất giận.

Chỉ tiếc là báo Giáo dục đã từ bỏ một cơ hội tuyệt đẹp để chứng minh rằng mình thật sự là một tờ báo có giáo dục về sự tôn trọng nhân cách.

https://www.facebook.com/mobile/?v=6628568379

Admin gửi lúc 22:21, 26/02/2013 - mã số 80136

Đông Hải Long Vương (Nguyễn Chí Đức): Đây là dự thảo góp ý cho bản dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 của nước CHXHCNVN. Tác giả là hàng xóm và là đồng nghiệp với cha tôi. Bác này mù tịt Internet, nên định viết xong thì sẽ gửi lên quận, lên thành phố. Vừa mới phát hiện đúng sáng nay, khi đi mua rượu cúng gặp bác hàng xóm hỏi chuyện "tình hình vợ con thế nào"

Tôi nói với bác già, bác gửi lên Quận hay TP nếu trái tai thì họ sẽ dập đi, hợp ý thì sẽ ghi nhận. Đại khái ý tưởng của bác cô đọng như sau:

1) Đổi tên nước thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
2) Đổi tên ĐCSVN trở lại thành Đảng Lao Động
3) Phục hồi 2 đảng Dân Chủ và Xã Hội
4) Các vấn đề về đất đai.

Nhìn chung đây là tâm tư nguyện vọng của những đảng viên cộng sản già, còn gọi là trong sạch, còn hoài niệm về thời xưa cũ vẻ vang, lý tưởng cao đẹp của họ.

Theo blog Đông Hải Long Vương

Admin gửi lúc 22:18, 26/02/2013 - mã số 80135

Đông A - Phản ứng đầu tiên

Ngay lập tức sau khi phổ biến bài viết Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng, phóng viên Nguyễn Đắc Kiên của báo Gia đình và Xã hội đã bị kỷ luật buộc thôi việc.

Hôm nay có người nói với tôi về khoản 2, điều 6 trong Pháp lệnh cán bộ, công chức: "Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của pháp luật" hay khoản 1 điều 16 Luật Viên chức: "Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước". Có nghĩa là bất kể ai là công chức, viên chức nếu góp ý dự thảo Hiến pháp mà sai đường lối, chủ trương của Đảng đều có thể bị buộc thôi việc vì đã vi phạm Pháp lệnh cán bộ, công chức hay Luật Viên chức.

Bây giờ tôi mới hiểu tại sao chỉ có những người về hưu mới có thể lên tiếng. Sống trong một đất nước như Việt Nam có lẽ lúc nào chúng ta cũng như đi trên dây. Thật là mệt mỏi!

Cứ như thế này là ổn.

Theo blog Đông A

Cụi (khách viếng thăm) gửi lúc 21:20, 26/02/2013 - mã số 80128
Thuốc Đắng viết:
Xin có thêm vài cảm nghĩ
1 Phát biểu của Ô Trọng đã để lộ ý đồ xấu của mấy người lãnh đạo Đ trong việc phát động lấy ý kiến sửa HP. Nghĩa là các ông đã lừa nhân dân nhằm hai mục tiêu : giả vờ dân chủ và phát hiện người không cùng chính kiến để truy chụp, đàn áp. Sau những ý kiến chỉ đạo như vậy thử hỏi ai còn hứng thú góp ý kiến gì nữa ?
2. Về lý luận, "suy thoái " là khái niệm rất tương đối, được xác định căn cứ vào lợi ích của từng lực lượng chính trị, từng đảng phái, cá nhân trong từng giai đoạn LS cụ thể. . Với các ông thì hiện tượng đó là suy thoái,nhưng với nhân dân thì lại là tiến bộ. Trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay thì suy thoái là những tư tưởng và hành động cản trở quá trình dân chủ hóa ,ngoan cố bám lấy địa vị để cả bầy sâu tiếp tục đục khoét. Người dân sáng suốt, vẫn biết tay ông còn tương đối sạch, chưa dính nhiều chàm như đ/c X , nhưng tư duy cũ kỹ bảo thủ như ông thì đảng sẽ còn mất uy tín hơn nữa, đất nước sẽ còn tụt hậu dài dài. Xem ra Ông TRọng vẫn còn ở trên mây xa thực tiễn lắm. Điều ấy sẽ hại ông nhiều nữa ,thật đáng buồn ..

Bản chất Trọng và đảng của hắn là phản động. 3D et al là hiện tượng (kinh hoàng) phát sinh từ bản chất của đảng của Trọng.

Phải cắt bỏ cho tiệt cái nọc thì mới dứt bệnh được.

Hồ Gươm gửi lúc 21:07, 26/02/2013 - mã số 80127

Nguyễn Đắc Kiên - Hãy nhìn thẳng vào mắt Kẻ bắt anh

Hãy nhìn thẳng vào mắt kẻ bắt anh

Hỏi hắn xem có mẹ cha tiên tổ?

Hãy nhìn thẳng vào mắt kẻ bắt anh

Hỏi hắn xem có vợ con nòi giống?

Hãy nhìn

thẳng vào mắt kẻ bắt anh

Hỏi hắn xem phải chăng cha ông chưa bao giờ đổ

máu

Hỏi hắn xem đất dưới chân đang da diết kêu gì?

Hãy nhìn thẳng vào mắt

kẻ bắt anh

Hỏi hắn xem hắn sẽ nói gì

Nếu mai này con cháu hỏi:

Hắn ...

hắn...

làm gì khi đất mẹ bị doạ đe

Hắn làm gì khi Tổ quốc lâm nguy

Khi người ta xuống đường Biểu Giương tình yêu Tổ quốc

....

Cha đi làm

lính dùi cui, vung đập xuống những đồng bào cha yêu nước

Cha đi làm lính nồi

niêu, bảo vệ cái xoong, gùi tiền cho con đi Bar, đi xe sang, đi du học.

Cha

đi, cha đi...

Thằng cha đó nó đi...

Đi đi đi đi

Cứ đi

đi

.....

Thực ra thì nó có đi được đâu

Nó đã chết lâu rồi, từ phút đầu

được sống

Nó là cái xác, cái dùi cui di động

Cái nồi xoong đồi bại đồi

Nuy

Đừng nhìn vào ánh mắt kẻ đi bắt người ta, anh sẽ chẳng thấy chút con

người ở đó

hãy cứ đi làm việc của mình

Chính trị là việc của Cấp

Trên

Việc của tôi là xuống đường yêu nước

Hòa bình cũng quý như áo, cơm,

nhưng đất mẹ là máu trong tim từ thuở cha ông chưa bao giờ ngừng đập

...

Yêu biết mấy những ngày Chủ nhật

được ngắm nhìn những ánh mắt Tự

do

(Tặng Cừu yêu của ba)

Nguồn: FB Nguyễn Đắc Kiên

Admin gửi lúc 20:59, 26/02/2013 - mã số 80124

Blog và FB của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên

https://www.facebook.com/nguyendackien

http://dackien.wordpress.com

Trantro (khách viếng thăm) gửi lúc 20:41, 26/02/2013 - mã số 80120

TBT Nguyễn Phú Trọng là tinh hoa của đảng cộng sản đây sao?
Lẽ nào!lẽ nào!Lẽ nào!!!Hỡi các đảng viên đảng cộng sản?

Phiên Ngung gửi lúc 20:40, 26/02/2013 - mã số 80119
Admin viết:
Phản ứng nhanh thật! Đề nghị bà con giúp đỡ anh Nguyễn Đắc Kiên, đừng để một phóng viên dũng cảm chịu thiệt thòi vì nói ra những gì mà chúng ta đều muốn nói!

Anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội

Báo Gia đình & Xã hội xin thông báo, do anh Nguyễn Đắc Kiên (nguyên phóng viên) vi phạm Quy chế hoạt động của Báo và Hợp đồng lao động nên Hội đồng Kỷ luật của Báo Gia đình & Xã hội đã họp và ra Quyết định kỷ luật, buộc thôi việc đối với anh Nguyễn Đắc Kiên.

Hiện nay anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội và tự chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật với các phát ngôn, hành vi của mình. Các đơn vị, cá nhân lưu ý khi liên hệ công việc, đề nghị liên hệ thẳng với Tòa soạn, không qua anh Nguyễn Đắc Kiên.

GĐ&XH

Ngày 26/2/2013

http://giadinh.net.vn/xa-hoi/anh-nguyen-dac-kien-khong-con-tu-cach-la-phong-vien-bao-gia-dinh--xa-hoi-20130226054736172.htm

Chẳng thấy họ nêu lý do anh Kiên vi phạm điều gì. Chắc là do anh ấy nói thật lòng. Đấy cái xã hội Việt nam do đảng và nhà nước CSVN từ thời Hồ Chí Minh đến giờ luôn phạt vạ những ai dám nói thật lòng.

Đừng có dối trá bảo thời nay mới thế chứ thời Hồ Chí Minh thì không nhé. Trần Dân Tiên là ai biết không?

Bạch (khách viếng thăm) gửi lúc 20:37, 26/02/2013 - mã số 80118

Tay Kiên này quá phản động, đề nghị cán bộ Bạch Hùng nên cho vài ý kiến chỉ đạo để anh em thống nhất hành động.

Tran Thi Ngự gửi lúc 20:30, 26/02/2013 - mã số 80117

Từ hồi nào đến giờ tui thâý đ/c tổng bí thư được gọi là "Trọng Lú" mà không hiểu tại sao. Nay qua tuyên bố mới đây của đ/c thì tui rõ rùi bởi chỉ có người lú mới phát biễu như dzậy thui, hihi.

Đỗ Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 20:23, 26/02/2013 - mã số 80115

Không được động đến Nguyễn Đắc Kiên!!! Cho dù chúng mày lồng lộn đến thế nào thì báo Gia Đình và Xã Hội cũng không được động đến ông ta!!! Chúng mày có thể sợ Nguyễn Phú Trọng nhưng chúng mày có sợ con cái chúng mày bị đứt mạch máu não vì hành vi của chúng mày không???
Hãy chọn đi!!! Nguyễn Phú Trọng hay con cái chúng mày

Hồ Gươm gửi lúc 20:14, 26/02/2013 - mã số 80113

Nguyễn Đắc Kiên - bởi vì tôi khao khát Tự do

Tặng những người biểu tình ngày 09/12/2012

khaokhattudo.jpeg

nếu một ngày tôi phải vào tù,
tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
ở nơi đó tôi gặp những người ngay,
ở nơi đó đồng loại tôi đang sống.

nếu một ngày tôi phải vào tù,
tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
ở nơi đó giam giữ Tự do,
giam giữ những trái tim khao khát Sống.

nếu một ngày tôi phải vào tù,
tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
ở nơi đó giam giữ những nhà thơ,
giam giữ kẻ ngủ hoang để thức tỉnh muôn đồng bào vô thức.

bắt nhà thơ giam vào trong ngục tối,
là mở ra ngàn thiên thể Tự do.
bắt Tự do giam vào trong ngục tối,
là mở ra ngàn thơ tứ Con người.

nếu một ngày tôi phải vào tù,
thì chắc chắn là nhà tù Cộng sản,

bởi vì tôi khao khát Tự do.

N.Đ.K, 09/12/12

Nguồn: blog Nguyễn Đắc Kiên

Admin gửi lúc 18:43, 26/02/2013 - mã số 80107

Đây là lúc thích hợp để từ bỏ cái Đảng suy đồi về đạo đức, chính trị và tư tưởng này. Hỡi các đảng viên CS còn lương tâm!

NGUYỄN CHÍ ĐỨC - VIẾT CHO NGƯỜI ĐANG Ở LẠI

Ngục tù tư tưởng gian nan
Cùng nhau quyết chí đập tan xích xiềng
Lời thề năm ấy thiêng liêng
Nay là độc dược chẳng riêng người nào
Khổ ta, khổ cả đồng bào
Chỉ vui dăm kẻ ngôi cao lọc lừa
Ai ơi quyết chí hay chưa?
Đoạn tuyệt quá khứ ngày xưa điêu tàn.

Cảm tác nhân nghe lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng trên chương trình thời sự tối 25/2/2013

Tuân Cường (khách viếng thăm) gửi lúc 18:35, 26/02/2013 - mã số 80105

Em cũng chịu thua các bác CCCĐ nhà mình thật đấy, các bác cứ chê bác tổng bí thư của em. Em hỏi thật các bác nhé: các bác đã bao giờ thấy cứ...t không thối bao giờ chưa?

Admin gửi lúc 18:26, 26/02/2013 - mã số 80103

Phản ứng nhanh thật! Đề nghị bà con giúp đỡ anh Nguyễn Đắc Kiên, đừng để một phóng viên dũng cảm chịu thiệt thòi vì nói ra những gì mà chúng ta đều muốn nói!

Anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội

Báo Gia đình & Xã hội xin thông báo, do anh Nguyễn Đắc Kiên (nguyên phóng viên) vi phạm Quy chế hoạt động của Báo và Hợp đồng lao động nên Hội đồng Kỷ luật của Báo Gia đình & Xã hội đã họp và ra Quyết định kỷ luật, buộc thôi việc đối với anh Nguyễn Đắc Kiên.

Hiện nay anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội và tự chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật với các phát ngôn, hành vi của mình. Các đơn vị, cá nhân lưu ý khi liên hệ công việc, đề nghị liên hệ thẳng với Tòa soạn, không qua anh Nguyễn Đắc Kiên.

GĐ&XH
Ngày 26/2/2013

http://giadinh.net.vn/xa-hoi/anh-nguyen-dac-kien-khong-con-tu-cach-la-phong-vien-bao-gia-dinh--xa-hoi-20130226054736172.htm

Thuốc Đắng (khách viếng thăm) gửi lúc 17:13, 26/02/2013 - mã số 80100

Xin có thêm vài cảm nghĩ
1 Phát biểu của Ô Trọng đã để lộ ý đồ xấu của mấy người lãnh đạo Đ trong việc phát động lấy ý kiến sửa HP. Nghĩa là các ông đã lừa nhân dân nhằm hai mục tiêu : giả vờ dân chủ và phát hiện người không cùng chính kiến để truy chụp, đàn áp. Sau những ý kiến chỉ đạo như vậy thử hỏi ai còn hứng thú góp ý kiến gì nữa ?
2. Về lý luận, "suy thoái " là khái niệm rất tương đối, được xác định căn cứ vào lợi ích của từng lực lượng chính trị, từng đảng phái, cá nhân trong từng giai đoạn LS cụ thể. . Với các ông thì hiện tượng đó là suy thoái,nhưng với nhân dân thì lại là tiến bộ. Trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay thì suy thoái là những tư tưởng và hành động cản trở quá trình dân chủ hóa ,ngoan cố bám lấy địa vị để cả bầy sâu tiếp tục đục khoét. Người dân sáng suốt, vẫn biết tay ông còn tương đối sạch, chưa dính nhiều chàm như đ/c X , nhưng tư duy cũ kỹ bảo thủ như ông thì đảng sẽ còn mất uy tín hơn nữa, đất nước sẽ còn tụt hậu dài dài. Xem ra Ông TRọng vẫn còn ở trên mây xa thực tiễn lắm. Điều ấy sẽ hại ông nhiều nữa ,thật đáng buồn ..

Khách Pleiku (khách viếng thăm) gửi lúc 15:54, 26/02/2013 - mã số 80089

Vãi hồn, vậy ra tôi cũng bị suy thoái đạo đức rồi, cảm ơn bác Lú "giác ngộ".

Tỡm (khách viếng thăm) gửi lúc 15:33, 26/02/2013 - mã số 80085

Năm 1986 nếu ông Trường Chinh mà cũng lảm nhảm như ông Trọng bây giờ: Xem ai có biểu hiện muốn đổi mới không, xem ai muốn khoán hộ không, muốn xa rời bao cấp kế hoạch hóa không, như thế là biểu hiện suy thoái chứ còn gì blah blah... thì không biết bây giờ Việt Nam tụt hậu so với Cuba bao nhiêu năm.

le tuong tu (khách viếng thăm) gửi lúc 15:05, 26/02/2013 - mã số 80082

Báo Lao Động sáng nay thì chỉ đưa tin "TBT NPT: Phải làm rõ " Bộ phận không nhỏ" nằm ở đâu mà không hề đả động gì tới cái vụ suy thoái.Chỉ có VTV 1...phản thùng!
Cái kiểu này chỉ tặng bằng khen cho báo LĐ và một số báo khác. Riêng, kỷ luật VTV 1 đã làm lộ bí mật của đảng.

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 12:02, 26/02/2013 - mã số 80068
Ông Nguyễn Phú Trọng viết:
Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!

Suy thoái cái mả cha (í lộn) cái mả ĐCSVN của Nguyễn Phú Trọng Lú!!!

Trần Hữu Cách (khách viếng thăm) gửi lúc 11:47, 26/02/2013 - mã số 80067
Ông Nguyễn Phú Trọng viết:
Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!

Theo cách nói của ông Trọng thì "người ta" ở đây có rất nhiều khả năng không chỉ giới hạn trong các đảng viên. Việc một tổng bí thư xem quần chúng là suy thoái cũng không là ngoại lệ. Người cộng sản vẫn tự hào gọi mình là ngọn cờ đầu cơ mà!

Nếu do chấp nhận hoặc thậm chí chỉ mang ra cân nhắc một số giá trị được nhìn nhận rộng rãi trên thế giới mà một người dân hoặc đảng viên bị xem là suy thoái, thì tôi không biết trí khôn của ông Trọng để đâu. Cứ đà này không chừng Việt Nam sẽ xa dần cả thế giới trong khi ngày càng đến gần Bắc Hàn hay Pol Pot.

Khách Tre Viẹt nam (khách viếng thăm) gửi lúc 11:37, 26/02/2013 - mã số 80066

Tôi cảm ơn ông Kiên về bài "Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng".
Chính kiến của ông Kiên cũng là chính kiến của hầu hết những người Việt nam yêu nước, đang bị ĐCSVN tước đoạt quyền tự do, dân chủ và các quyền khác được hiến định trong Hiến pháp năm 1946 của VNDCCH.

Ông Kiên đã đấm một quả nặng vào giữa mặt ông Trọng "lú" hay thích đi rao giảng lý thuyết nhảm nhí như năm ngoái ông đã sang tận Cu ba để chuyển giao cho mấy đồng chí ở "tiền đồn phía tây". Ông Trọng "lú" có thể ví như câu châm ngôn "Cà cuống chết đến đít còn cay"

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Đừng thơ ơ với vận mệnh đất nước, bởi nó gắn liền với tương lai của bạn và con cháu bạn!

— Fattymonk’s Blog

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên551 khách truy cập.

Thành viên online

Thuốc Lá

Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page